onsdag 1 februari 2012

Symtom: Snuva, hosta, svullna slemhinnor i nasofarynx (nässvaljrum), sväljsmärta, heshet, varierande grad av feber. Snuvan är först klar men övergår sedan till färgad. Man har ofta även värk över näsroten och pannan pga. slem-hinnesvullnad. Barn får ofta nattlig hosta. 
Varar i 7-10 dagar. Om man lider av ÖLI ofta kan det bero på stress som påverkat iunförsvaret negativt. 


Behandling; Rikligt med dryck, högläge, näsdroppar, paracetamol och tålamod.Det finns ingen behandling som behandlar sjukdomen direkt. Egenvård: Rikligt med varm dryck, gärna honungsvatten (ej till barn under 1 års ålder). Försök vara uppe, sängläge ökar risk för att utveckla otit (öroninplammation) och sinuit (bihåleinflammation). Undvik rökning. Regelbundet intag av antioxidanter t.ex. Vitamin C, minskar inte risken att få förkylning men symtomen kan kanske bli något lindrigare och gå över snabbare. Samma sak framhålls för naturmedel som Echinagard. Bästa förebyggande åtgärd är frekvent handtvätt, gärna med handsprit. Detta inte minst för elever och personal på skolor och förskolor. Man får inte nysa eller hosta på andra. Sömnbrist (regelbundet under 7 tim/dag) ökar risken för förkylning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar